Lesvoorwaarden en Tarieven

ALGEMENE LESVOORWAARDEN

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door middel van een

inschrijfformulier in te vullen en af te geven aan docent.

De inschrijving geldt voor 1 schooljaar.

Lestijd/dag

In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van ieder
seizoen een vaste lesdag en lestijd afgesproken.

Betaling

Betaling geschiedt in 10 maandelijkse termijnen na
ontvangst van factuur.

Factuur wordt verzonden via email.

Verzuim

Wanneer de leerling ziek is of om een andere reden geen deel
kan nemen aan zijn of haar les, geeft dit geen recht op geheel of gedeeltelijke terugbetaling van het lesgeld. De les kan ook niet op een ander tijdstip ingehaald worden.

Wanneer de docent ziek is zal gekeken worden of het minimale
aantal van 36 lessen op jaarbasis in gevaar komt. Wanneer dit het geval is zal de les worden ingehaald of worden gegeven door een vervangende docent.

Vakantie

Het vakantierooster is gelijk aan de schoolvakanties.

Instrumenten en leermiddelen

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de beschikking hebben over een geschikte oefenpad en / of trom(drumstel) zodat er naast de lessen regelmatig gestudeerd kan worden. De aanschaf van studieboeken en / of ander studiemateriaal is voor de rekening van de leerling(e).

Tarieven:

Tarief tot 21 jaar (36 lesweken)

Lesgeld opleiding Hafa/slagwerkgroepen/privé
20 minuten 1x per week (individueel) € 360 per schooljaar
Proefles Gratis


Tarief vanaf 21 jaar
(36 lesweken)

Lesgeld opleiding Hafa/slagwerkgroepen/privé
20 minuten 1x per week (individueel) € 425 per schooljaar
Proefles Gratis


Ben of word je lid van een muziekverenigingen informeer dan naar de reductie op het lesgeld en de mogelijkheid voor een instrument in bruikleen.

Voor info over instructie en dirigeren vul Contact formulier in.